สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

Front Cover
Thai Watthanā Phānit, 1980 - Mathematics - 183 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
59
Section 2
82
Section 3
87

11 other sections not shown

Common terms and phrases

ๆ กํน ก ข กบ กรรมการ กรุงเทพมหานคร กลาง กล่าวคือ กลุ่ม กว่า กํบ การ การกระจาย การทดสอบค่าของ การศึกษา ขนท ขนาด ขนาดของบําน ของ ของตำแปรอิสระ คน คนตํ๋ากว่า ครั้ง ครั้งใน 100 ความ คอ คํ๋อ ค่า ค่าของ ค่าของไค ค่าต่าง ๆ คีอ คือ โครงการ ไค สแควร์ จะได้ จะมี จาก จากตาราง จำนวน จำนวนบุตร ชนชั้น ชาย หญิง ชึ๋ง เช่น ดํงนั้น ดํวํ โดย โดยสรุป ได้ ต่อ ตามตาราง ตามตำอย่าง ตามสูตร ตาราง ตำ ตำแปรตาม ตำอย่าง เติม ถึง แถว ทาง ทึ่ ทึ่คำนวณได้ เท่านน แทนค่า ใน ในตาราง ในทึ่นั้ บทท บี บุคคล เบน ค่าเบึ่ยง เบน ประเภท แปร ผลรวม ผลรวมของ แผนภาพ พยาบาล เพศ แพทย์ร่วมงาน ภาค มีขนาด เมตริกช์ เมึ๋อ ยอดรวม รวม ระดํบ และ แลำ วิทยาลํย วิธี ศึอ สมมติว่า ส่วน หญิง หญิง หญิง หน่วย หรีอ หรือ หรือไม่ หาก หาค่า หาร เหนือ อนดํบ อย่างไรก็ตาม อาชีพ อายุ อิสระ เอเชีย เเละ

Bibliographic information