School en godsdienstige opvoeding

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 31 - Toezang: Heilig, heilig, nog eens heilig, Driemaal heilig: eer zij God. Buiten God is 't nergens veilig. Heilig is het groot gebod. Zijn geheimenis zij bondig*. Men aanbidde zijn bevel. Dat men overal verkondig' Wat de trouwe GabriŽl Ons met zijn bazuin kwam Ieren.
Page 68 - Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, oordeclde ik als een kind : nu ik een man geworden ben , heb ik te niet gedaan hetgeen des kinds was. 12 Want wij zien nu door een Spiegel in een raadsel...
Page 32 - Daar ruischt door alle hemelstreken Een zucht, een klacht, een bede, een lied, In duizend talen 't ťťne teeken Van 't geen niet eene kan vertolken En toch in 't hart van alle volken Zich altijd weder hooren liet. Het is de kreet van 't menschenharte, Bij 't angstig worst'len met het lot, Om licht, om steun, om troost in smarte; Het is, wat wiss'len moog' of keeren, De kreet van 't innigst zielsbegeeren, Het is de kreet naar U, o God ! Lied 74.
Page 31 - s GOD. Oneindig eeuwig Wezen van alle ding, dat wezen heeft. Vergeef het ons, o nooit volprezen van al wat leeft of niet en leeft, nooit uitgesproken noch te spreken ! Vergeef het ons , en scheld ons kwijt dat geen verbeelding, tong noch teeken u melden kan. Gij WAART , gij ZIJT , Gij .BLIJFT dezelfde. Alle Englenkennis en uitspraak, zwak, en onbekwaam, is maar...
Page 28 - En de regen stroomde neder, en de stortvloeden kwamen, en de winden bliezen en sloegen tegen dat huis aan, en het viel niet; want het was op de V8. 17, 18. H. XII: 33. — Vs. 19. H. 111:10; Lnc. 111:9, XIII : 7. — Vs. 21. LUC. VI: 46; Hom. 11:13; Jac. 1:22-25. — Vs. 22, 23.
Page 28 - Geloof nu is vast vertrouwen aangaande hetgeen men hoopt, overtuigd zijn van dingen, welke men niet ziet", en wat doen wij hier anders als de gedachte herhalen van de gelijkenis van den wijzen man, die zijn huis op de rots gebouwd had.
Page 31 - Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd.

Bibliographic information