Semiotika kmetstva v tranziciji: slovenski vašèani in njihovi sorodniki v Ameriki

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2005 - 195 strani
 

Vsebina

Predgovor
9
drugI del teoretska vprašanja in terminologija
39
Četrto poglavje Semiotika kulture
57
tretjI del vas Žerovnica in slovenski skupnosti v clevelandu ohio
81
Šesto poglavje zgodba o etnični skupnosti v clevelandu
107
Sedmo poglavje Semiotični portreti v kontekstu kulture
125
osmo poglavje Sklepne opombe
149
Izbrana bibliografija Irene PortisWinner
182
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki