Sexuální výchova: pro studenty porodní asistence a ošetřovatelství

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 4. 9. 2019 - Počet stran: 184

Publikace podává aktuální přehled problematiky sexuální výchovy u nás. Seznamuje s problematikou sexuálního chování, sexuální role v různých věkových obdobích jedince, prevenci nežádoucího těhotenství a pohlavně přenosných chorob v rámci zdravého sexuálního chování.


Dává odpovědi na otázky, které zajímají dospívající mládež i rodiče, ale také mnohé zdravotníky. Kniha obsahuje úplné informace o antikoncepci a bezpečném sexu, odpovídá na otázky citového a fyzického dospívání ve vztahu k přátelům a rodině. Obsahuje také základní pojmy ze sexuologie a právní aspekty sexuálního chování.


 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
1 Definice sexuality a sexuální výchovy
11
2 Sexuální výchova včera a dnes
14
3 Metodika výuky sexuální výchovy
20
4 Lékařská sexuologie
24
5 Fyziologické sexuální reakce sexuální cyklus muže sexuální cyklus ženy
29
6 Láska sex a hormony
45
7 Rozdíly mezi mužskou a ženskou sexualitou
48
8 Sexuální chování v pubertě a edukace teenagerů
55
9 Sexuální výchova na školách
62
10 Sexualita v různých věkových obdobích Vliv menopauzy a andropauzy
67
11 Metody plánovaného rodičovství možnosti antikoncepce u ženy a u muže
71
Souhrn
88
Summary
90
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje