Shakespeare and the Modern Stage; with Other Essays

Přední strana obálky
Good Press, 19. 12. 2019 - Počet stran: 259
As this book was first published in the early twentieth century, it should be remembered that 'modern' can refer only to nineteenth-century theater. Sir Sydney Lee writes very much from the point of view that Shakespeare must be performed to be fully appreciated.
 

Vybrané stránky

Obsah

PREFACE
VI
Shakespeare and the Modern
I
VI
VII
VIII
V
IX
I
III
INDEX

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje