Slavné bitvy českých dějin

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 12. 2019 - Počet stran: 304
Vojenské konflikty – ať už v našich hranicích, nebo v daleké cizině – představují dramatickou osu starších i novějších českých dějin. „Slavné bitvy“ nabízejí 44 střetnutí, počínaje bojem Sámovy říše v 7. století až po 19. století a začátek našich moderních dějin (legionářské vítězství u Zborova). Vždy platilo, že „pozemští králové a knížata vděčí za slávu válkám a triumfům“. Vítězství i prohry určovaly osud nejen svých protagonistů, utvářely historii celé země, nemluvě o přímých i nepřímých dopadech války na život ohromného množství lidí. Každé bojiště je zároveň místem triumfu a tragédie, nejde pouze o vítězná defilé a lesk proslulých vojevůdců. Osudové i pozapomenuté bitevní vřavy plasticky doplňují mapy bitev a tažení, nejrůznější autentické dobové prameny, legendy a především kronikářské záznamy, nechybějí přímá svědectví účastníků  – vojáků a jejich velitelů. Populárně-naučně pojatý text činí publikaci přístupnou nejen zájemcům o vojenství, ale o české dějiny vůbec.
 

Obsah

Úvod
8
I Zrod střední Evropy
10
II Čechy a říše římská
36
III Za hranice země
70
IX Napoleonská Evropa
248
X Sjednocování Evropy
262
XI Konec monarchie
276
Letopisci kronikáři a legendisté
286
Použité prameny a literatura
293
Poznámka k vyobrazením
300
Výběrový místní rejstřík
301
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje