Slovenské pohl'ady na literatúru, umenie a život, Volume 11

Front Cover
Matica slovenská, 1891 - Literature
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 380 - Tak ako veci stoja, povážiac to chladne a nevymýšľajúc daromné filozofémy, sú peniaze v našom spoločenstve hýbateľom všetkého, najväčší dobrodinca a najstrašnejší pokušiteľ. Na každý spôsob by sme mnoho získali, keby sa vynašiel prostriedok, majúci všetky dobré vlastnosti peňazí, bez ich zlých. Neviem, či Zola verí v systém Karia Marxa. Iste si žiada, bárs by bol možný. Kreslí totižto najideálnejšiu svoju postavu, brata vydriducha Buscha, prívrženca...
Page 380 - ... Osnova tohoto románu je taká vykumštovaná, tak podľa rozmysleného plánu vybudovaná, všetko pohybuje sa tak precízne k osvetleniu otázky peňažnej, že román prechádza až do alegórie. Osobnosti samy osebe — vzdor tomu, že sú iste kreslené — málo nás zaujímajú. Ony reprezentujú isté triedy ľudí, nosičov istých zásad, myšlienok, a tak i hľadíme na nich. Zola napísal vlastne národohospodársky traktát v podobe románu.
Page 417 - Janove junce nie sú do roboty, na šiji nemaly nikdy jarma. Ondro znal veľmi dobre, že sú okolnosti veľmi nevýhodné: ale úfal sa, že šťastie ho neopustí. Jano, ten málo rozmýšľal. Jemu šlo o to, aby dnes akokoľvek sprostil sa juncov. Bolo už dobre k poludniu, keď ešte vždy stál pri nich a ani jeden kupec nespýtal sa ho na cenu, ba ani len nezastal pri ňom.
Page 227 - Fürwahr! er dient euch auf besondre Weise. Nicht irdisch ist des Thoren Trank noch Speise. Ihn treibt die Gährung in die Ferne, Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt; Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne, Und von der Erde jede höchste Lust, Und alle Näh' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust.
Page 419 - Jano nevedel, čo odpovedať. Bolo mu do plaču, že ho stíha také nešťastie pri tomto junci. Bolo mu clivo tu samému, nezkúsenému, obhadzovať sa okolo dvoch, veľmi prefíkaných kupcov. K tomu videl pred sebou istotu, že junce povedie nazad av dedine ho vysmejú. „No — dobre som vám poradil?
Page 22 - Teda už i tu ohlásila sa borba dvoch umeleckých princípov, ktorá hlasno ozýva sa zo všetkých literárnych končín europských: starého romantického idealizmu s novým naturalistickým realizmom. Ide o to, či umelec, najmä románopisec a dramatik, má vždy iba sbierať a shŕňať kvety nasnívanej obraznosti, vymýšľať ideálné typy a figúry, akých nezná skutočnosť, bleskom starých mytologií a knižnou učenosťou nahrádzať živý puls prítomnosti, ružami duchaplných...
Page 378 - Nie tým, že by snáď v nich rečnil, ale tým, že ako advokát poznáša všetko, čo môže zaňho hovoriť, a vynechá všetko, čo by mohlo oslabiť jeho dôvodenie. Takéto pokračovanie možno ospravedlniť z umeleckého stanoviska — z istého! — ale nie z filozofického, pretože tým stanú sa jeho diela účinlivejšími, ale menej cennými práve pre tú vec, ktorej chce slúžiť. Sú síce pravdepodobné, ale nie pravdivé. Skladbe, umeleckej za-, okrúhlenosti, povedzme efektu,...
Page 306 - ... ono musí samo seba nájsť v našich dielach, svoje túžby, svoje boje, svoje zápasy, svoje vášne. Toto je príčinou, že niektoré umelecké výtvory povzbudia celé revolúcie, že režú do živého. Toto je neodškriepiteľnou prednosťou realizmu. Ba ešte iv delectando docere má realista prednosť. Najlepšie sa učíme na svojej vlastnej chybe a nehode; čím lepšie teda my nachádzame v nejakom diele sami seba, tým sú nám bližšie i dejstvia, tým nás viacej zaujímajú a...
Page 380 - Méchain, týchto hyen burzy, týchto otrokov peňazí, až po M. Caroline a jej brata, točia sa pred nami všetky povahy, všetky možné názory o peniazoch. Dozvieme sa io nesvedomitom spôsobe, ako zakladajú sa podobné banky, a vidíme i ukrutnú mašinériu burzy v plnom vášnivom behu a rachotení jej kolies, ktoré nemilosrdne rozdrúzgajú každého nepozorného — alebo poctivého smelca. V románe je sústredená blahodarnosť peňazí len vo vysnívaných plánoch Saccarda av obrovskej...
Page 378 - Všetci hostia, chodiaci do domu, sú z rôznych stránok mizeráci. A teraz ten dej! Cudzoložstvo, vražda, neslýchané výčitky svedomia a konečne samovražda vinníkov! Všetko okorenené takým množstvom strašných podrobností, že človeku krv stydne v žilách. V celom románe niet lúča svetla. Celok je samá bieda, zhovädilosť, zúfanie. Každá scéna sama o sebe robí dojem bezpodmienečnej pravdivosti, avšak celok nemožno veriť. Taký rad hrôz nie je na uverenie. Podobné...

Bibliographic information