Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje: Zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno–tehničnem izrazju, Ljubljana, 22. – 23. maja 1997

Sprednja platnica
Marjeta Humar
Založba ZRC, 1998 - 229 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.
V zborniku je objavljenih 32 prispevkov, ki so bili predstavljeni na Posvetovanju o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju (22. in 23. maja 1997) v organizaciji Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zbornik podaja pregled slovenskega strokovnega slovaropisja, zlasti po osamosvojitvi, in problematiko oblikovanja slovenskih strokovnih poimenovanj, s katero se srečujejo različne delovne skupine pri strokovnih društvih, na fakultetah, v Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, v Uradu za standardizacijo in meroslovje in drugod.
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predgovor Nagovor dr Alojza Marinčka ministra za znanost in tehnologijo Republike Slovenije Razvoj terminoloških dejavnosti s pregledom dosežk...
7
Andrej Paulin O nekaterih težavah pri uveljavljanju slovenske tehniške terminologije
27
Ludvik Kaluža Rajko Pavlovec in Jernej Pavšič Slovenska gozdarska terminologija v obdobju 19831997
43
Terezija Leben Pivk O slovenskem strokovnem izrazju v varilstvu
57
Srdan Turk O medicinskem izrazju v slovenskih besedilih
73
Ksenija Kosem Slovenska farmacevtskotehnološka terminologija
99
France Novak
113
Terminološka gnezda v Slovarju slovenskega knjižnega jezika
129
Ljudmila Bokal O izboru strokovnega predvsem medicinskega izrazja
147
Cvetana Tavzes Vplivi ruščine na novejše slovensko strokovno izrazje
163
s področij dejavnosti
181
Branka Lazar Iz tkalskega izrazja na Pohorju
199
Jožica Škofic
217
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki