Slovník církevního práva

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 147
Slovník církevního práva je prvním českým slovníkem specializovaným na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a právních ustanovení, srovnává užívání termínů v různých církvích a náboženských společnostech i ve státních předpisech o církvích. Slovník usiluje o objasnění správného použití jednotlivých výrazů v jazyku obecném i literárním. Jeho hlavním cílem je napomoci uživatelům orientovat se v předmětné zásobě slov, která je bohatá, ale poměrně málo známá, protože byla v dobách totalitního systému odsunuta do pozadí zájmu. Jako takový je široce použitelný zejména pro studenty humanitních fakult – právnických, filozofických, teologických, žurnalistických – i pro pracovníky v těchto oborech. Využijí jej rovněž překladatelé odborných textů a beletrie.
 

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
7
Slovo čtenáři aneb Několik poznámek jak slovník používat
9
Zkratky a značky použité v textu slovníku
11
SLOVNÍK AŽ
13
Poděkování místo doslovu
143
Prameny
145
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje