Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya

Ön Kapak
International Strategic Research Organization (USAK), 1 Ara 2009 - 304 sayfa
ÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 BÖLÜM I AZERBAYCAN, ERMENİSTAN VE GÜRCİSTAN'IN DIŞ POLİTİKALARI 15 Bölgesel Sorunların Analizi 17 1. Azerbaycan'ın Dış Politikası 18 1.1. Azerbaycan Petrolünün Taşınması: Bakü-Tiflis-Ceyhan 26 1.2. Dağlık Karabağ Sorunu 29 2.2.2. Dağlık Karabağ Sorununda Barış Süreci 34 2.2.2. Dağlık Karabağ Sorununda Son Gelişmeler 40 2. Ermenistan'ın Dış Politikası 45 2.1. Levon Ter-Petrosyan Dönemi Ermenistan Dış Politikası 45 2.2. Robert Koçaryan Dönemi Ermenistan Dış Politikası 48 2.3. Ser] Sarkisyan Dönemi Ermenistan Dış Politikası 52 3. Gürcistan'ın Dış Politikası 62 3.1. Abhazya Sorunu 65 3.2. Güney Osetya Sorunu 70 3.3. Acaristan Sorunu 73 3.4. Gürcistan'ın Toprak Bütünlüğü Sorunu Çerçevesinde Dış Politikasının Değerlendirilmesi 75 BÖLÜM II BÖLGESEL GÜÇLERİN KAFKASYA POLİTİKALARI 87 Türkiye-Rusya-İran 89 1. Türkiye'nin Kafkasya Politikası 91 1.1. Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasında Kafkasya 91 1.2. Türkiye'nin Azerbaycan Politikası 95 1.3. Türkiye'nin Ermenistan Politikası 101 1.4. Türkiye'nin Gürcistan Politikası 111 1.5. Türkiye'nin Karadeniz Politikası 114 2. Rusya'nın Kafkasya Politikası 119 2.1. Rusya Dış Politikasına Genel Bakış 119 2.2. Rusya'nın Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'a Yönelik Politikası 125 2.2.2. Rusya'nın Azerbaycan Politikası 126 2.2.2. Rusya'nın Ermenistan Politikası 130 2.2.3. Rusya'nın Gürcistan Politikası 132 2.3. Çeçenistan Sorunu 134 3. İran'ın Kafkasya Politikası 143 3.1. İran'ın Azerbaycan Politikası 145 3.2. İran'ın Ermenistan Politikası 151 3.3. İran'ın Gürcistan Politikası 155 BÖLÜM III ABD'NİN KAFKASYA POLİTİKASI 159 1. ABD'nin Azerbaycan Politikası 169 2. ABD'nin Ermenistan Politikası 180 3. ABD'nin Gürcistan Politikası 187 4. ABD'nin Bölgesel Güçlere Yönelik Politikası 193 BÖLÜM IV AĞUSTOS 2008 RUSYA-GÜRCİSTAN SAVAŞI SONRASI KAFKASYA 207 1. Rusya İle Gürcistan Savaşa Doğru 210 2. Kafkasya'da Yeni Bir Savaş 213 3. Savaş Sonrası Gelişmeler: Yeni Bir Soğuk Savaş mı? 215 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 231 KAYNAKÇA 245 DİZİN 289.
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

GİRİŞ
1
BÖLÜM I
15
Ermenistanın Dış Politikası
45
Gürcistanın Dış Politikası
62
TürkiyeRusyaİran
89
Rusyanın Kafkasya Politikası
119
İranın Kafkasya Politikası
143
ABDnin Azerbaycan Politikası
169
ABDnin Ermenistan Politikası
180
ABDnin Gürcistan Politikası
187
ABDnin Bölgesel Güçlere Yönelik Politikası
193
BÖLÜM IV
207
Kafkasyada Yeni Bir Savaş
213
KAYNAKÇA
245
DİZİN
289
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri