Sociální péče 1. díl: Učebnice pro obor sociální činnost

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 21. 8. 2015 - Počet stran: 240
Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální péče poskytované jednotlivým skupinám obyvatel. Žákům umožní získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče, orientaci v systému sociálních služeb, možnost aplikovat vhodné přístupy, organizaci a metody při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu. Kniha je první publikací určenou žákům středních škol, která jim poskytne základy sociální péče.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
Pomocv hmotné nouzi 126
23
Úvod do problematiky sociální pomoci a sociálních služeb
42
Sociální péče a sociální služby pro staré občany
185
Skupiny osob zdravotně postižených 91
217
Seznam právních předpisů
225
Seznam použitých zkratek
234
Autorská práva

Bibliografické údaje