Sociologie stáří a seniorů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 225
Publikace přináší teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných seniorů. Autoři se věnují obecně sociální skupině seniorů, životní fázi stáří, ale osou analýz je konkrétní generace dnešních seniorů, která se ukázala jako historicky zcela ojedinělá.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
7
Úvodem
9
1 Stáří v sociální evoluci a v životě člověka
11
2 Generace a její vztah ke společnosti
34
3 Generace seniorů v historii společnosti
49
4 Demografický vývoj a jeho dopad na stárnutí společnosti
86
5 Životní styl seniorů
98
6 Současná generace seniorů
115
Charakteristika výzkumů a studií  realizovaných v rámci projektu MŠMT ČR
195
Klíčová slova
199
Seznam grafů a tabulek
200
Anotace
203
Annotation
207
Key words
211
Content
212
Literatura
214

7 Společnost stát senior
148
Rozhovory
168
Romana Křenková Zvukomalebné jméno smrti
191

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje