Společenská odpovědnost ve sportu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 6. 11. 2020 - Počet stran: 200
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace se jako první v ČR komplexně věnuje možnostem využití principů konceptu společenské odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility) v oblasti sportu. Mimo jiné se snaží ukázat i hlavní kroky a fáze procesu efektivní implementace CSR do řízení sportovních organizací. Kriticky se dotýká mnoha eticky problematických otázek, jež se objevují v souvislosti s uplatňováním sportovního marketingu v soudobé praxi, včetně poměrně silného zastoupení podniků ze společensky citlivých odvětví mezi sponzory vrcholového sportu. Najdete zde nejen teoretická východiska, ale i spoustu praktických informací, návrhů a doporučení k dané problematice a její aplikace zejména ve fotbale, hokeji, basketbale, včetně desítek případových studií (zahraničních i tuzemských klubů). Výklad je podložen řadou relevantních zahraničních i tuzemských zdrojů a výzkumů, přičemž jsou představeny i výsledky vlastního výzkumného šetření autora, věnovaného uplatňování sportovního sponzoringu u dvou nejpopulárnějších kolektivních sportů v České republice – fotbalu a hokeje. Publikace je určena marketingovým manažerům sportovních organizací, marketingovým či CSR manažerům podniků, kteří se ve svých CSR politikách či marketingových programech snaží zaměřit na podporu sportu a pohybových aktivit, sportovním manažerům aj.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
9
Napsali o knize
10
Úvod
13
Cíle a metodika
16
1 Sport a jeho role ve společnosti
19
2 Koncept společenské odpovědnosti organizací
29
3 Společenská odpovědnost sportu
38
Závěr
170
Summary
172
Seznam literatury
174
Seznam obrázků a tabulek
193
Seznam zkratek
194
Rejstřík
196
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje