Srpske narodne pesme: Skupio ich i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić, Volume 2

Front Cover
Štamparija Kraljevine Srbije, 1913

Bibliographic information