St. Luke's gospel

Front Cover
Longmans, Green, 1889 - Greek language, Biblical - 327 pages
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

OCLC: 51111958
Related Subjects: Greek language, Biblical -- Dictionaries -- English.
LCCN:BS

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 56 - Νινενΐταις, οντωί εσται και ό 3ΐ νιος του άνθρώπον τϊ) γενεά ταύτη, βασίλισσα νότου εγερθήσεται εν τί) κρίσει μετά των ανδρών της γενεάς ταύτης, και κατακρίνει αυτούς ότι ηλθεν εκ των περάτων της γης άκοΰσαι την σοφίαν %ολομωντος, και ιδού, πλεΐον 5Όλο32 μώντος ώδε.
Page 35 - ... δια παραβολής, 5 Έξήλθεν ό σπείρων του σπεΐραι τον σπόρον αυτού και, εν τω σπείρειν αυτόν, ο μεν έπεσε παρά την όδον, και κατεπατηθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό.
Page 68 - Ί" εισελθεϊν αυτόν εις οίκον τίνος των αρχόντων των Φαρισαίων σαββάτω φαγεΐν αρτον, και αυτοί ήσαν παρατηρούμενοι αυτόν. 2. και ιδού άνθρωπος τις ην ΰδρωπικος έμπροσθεν αύτοΰ. 3. και αποκριθείς ό Ί^σ-οΰί ειπεν προς τους νομικούς και Φαρισαίους λεγων...
Page 28 - Ό αγαθός άνθρωπος εκ του άγαθοΰ θησαυρού της καρδίας αύτοΰ προφέρει το αγαθόν, και ό πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού της καρδίας αΰτοΰ προφέρει το πονηρόν εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αΰτοΰ.
Page 98 - Ίνα καταξιωθήτε έκφυγεϊν ταύτα πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι, καΐ σταθήναι έμπροσθεν του υ'ιοΰ του άνθρώττον. 37'Ηζ/ δε τάς ημέρας εν τω ίερω διδάσκων τας δε νύκτας εξερχόμενος ηϋλίζετο εις το ορός το καλούμενον Ελαίων- 38Και ττά?
Page 56 - Φαρισαΐοι το έξωθεν του ποτηριού και του πίνακας καθαρίζετε το δε εσωθεν υμών γέμει αρπαγής και, πονηρίας. ^"Αφρονες, οΰχ ό •ποίησαν το έξωθεν και το εσωθεν εποίησε ; ^Τ1\ην τα ενόντα δοτέ εΧεημοσννην, καΐ Ιδού, πάντα καθαρά νμΐν εστίν. *2Άλλ...
Page 7 - Ίδόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αύτοΐς περί του παιδιού τούτου. 18 Και πάντες οί άκούσαντες έθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. 19 Ή δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταΰτα, συμβάλλουσα εν τη καρδία αυτής.
Page 45 - Λιδάσκα\ε, δέομαι σον, επί/3λτψον ε'ττι τον υ'ιόν μου, ότι μονογενής εστί μοι καϊ ιδού, 39 πνεύμα \αμβάνει αυτόν, και εξαίφνης κράζει, και σπαράσσει αυτόν μετά άφροΰ, και μόγις αποχωρεί απ αύτοΰ, σύντριβαν αυτόν, καΐ έδΐήθην των μαθητών σου, ίνα εκβά\\ωσιν αυτό, 40 καϊ ουκ ήδυνι'}θησαν.
Page 95 - Οτι εγώ ειμί" και ό καιρός ήγγικε. Μη οΐιν πορευθήτε οπίσω αυτών. ^Όταν δε άκούσητε 7το\έμους και ακαταστασίας, μη πτοηθήτε δει γαρ ταύτα γενέσθαι πρώτον άλλ
Page 76 - Βυσΐ κυρίοις δου\εύειν ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει" η ενός άνθέζεται, και του ετέρου καταφρονήσει. Ου δύνασθε Θεώ οου\εύειν και μαμωνα. ^'ϊΐκουον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαϊοι φιλάργυροι ύπάρχοντες, καΐ έξεμνκτήριζον αυτόν. 1δΚαι ΐίπεν αύτοΐς...

Bibliographic information