Staročínský filosof Lao-c a̕ jeho učení

Front Cover
Státní nakl. politické literatury, 1954 - 129 pages
0 Reviews
"Čínský vědecký pracovník filosofického ústavu při Akademii věd SSSR podává ve studii výsledek dosavadního bádání o historické osobnosti zakladatele čínské materialistické filosofie Lao-c' a dovozuje, že žil na rozhraní 6. a 5. stol. před naším letopočtem, zatím co dílo, v němž je shrnuto jeho učení, Tao-te-ťing, bylo složeno o půldruhého století později. Následuje podrobný rozbor Lao-c'ova učení. Vyzdviženy jsou jeho atheistické, materialistické a racionální názory, jeho kritika sociální nespravedlnosti vládnoucího řádu, jeho demokratism a láska k pracujícímu lidu. Připojen je český překlad Tao-te-ťingu podle autorova "pokusu o první vědecký překlad do ruštiny", jemuž je předeslána kritika dosavadních překladů do evropských jazyků"

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Pfedmluva
5
Sociálne historické pomëry v údobí vzniku Taote
17
Laoc a kniha Taoteíing
30

4 other sections not shown

Bibliographic information