Strategický marketing - Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 362
Kniha se komplexně věnuje problematice strategického marketingu, tvorbě marketingových strategií, jejich implementaci a kontrole. Je určena marketingovým praktikům, manažerům, podnikatelům a studentům VŠ. Srozumitelně vysvětluje jednotlivé etapy strategického řídícího procesu, tedy situační analýzu včetně predikce budoucího vývoje, plánování, realizaci a kontrolu, a to jak na úrovni celé firmy, tak na úseku marketingového řízení. Velká část knihy je věnována konkrétním strategiím v rámci produktové, distribuční, cenové a komunikační politiky firmy. Nové vydání se více zaměřuje na úlohu strategického řízení a pozici strategického marketingu, podrobněji se věnuje analytické fázi strategického řízení a zejména uvádí více marketingových strategií, jejich popis a určitou systematizaci. Zcela nově se kniha věnuje implementaci marketingových strategií, možnostem organizace marketingu ve firmě a marketingové kontrole. Srozumitelný výklad je doplněn příklady z praxe reálných firem.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O autorce
10
Předmluva
11
1 Strategické řízení firem a organizací  limitující faktor marketingového procesu
13
2 Marketingová koncepce
45
3 Rozvoj a plánování strategického marketingu
73
4 Marketingová situační analýza a predikce vývoje
93
5 Specifické metody marketingové situační analýzy
127
6 Strategické marketingové cíle a marketingové strategie
155
9 Distribuční politika a strategie
239
10 Cenová politika a strategie
269
11 Komunikační politika a strategie
295
12 Implementace marketingových strategií a organizace marketingu ve firmě
327
13 Kontrola a zpětná vazba
339
Summary
344
Seznam obrázků a tabulek
345
Literatura
348

7 Marketingový mix
189
8 Produktová politika a strategie
197

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje