Studies in Linear and Non-Linear Programming

Přední strana obálky
Stanford University Press - Počet stran: 229

Bibliografické údaje