Svenska akademiens handlingar ifrån år ...

Front Cover
C.D. Delén och J.G. Forsgren, 1889 - Swedish literature
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 370 - Bohęme, et ses Alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois elle offre ainsi ā l'Europe un gage de sécurité et de stabilité , des conditions et des garanties qu'ils lui avaient ā regret demandées sous son dernier gouvernement...
Page 156 - Vad riken sönderstyckas ! Förtrycket nämns försvar, och rätt är det som lyckas Tror du dig ensam trygg? Så är ej våldets art; var viss, det klappar ock uppå din fjällport snart! Betänksamt ödet står med griffeln höjd att rista i kopparn in vår dom, den eviga, den sista. Ett ögonblick ännu! Det plånar ut med köld de nötta kronorna, o Svea, från din sköld. Upp! Ännu är det tid att deras helgdom...
Page 407 - Tryckfrihetslagen honom tillägger) funne dagbladet eller periodiska skriften vådlig för allmän säkerhet, eller utan skäl och bevis förnärmande personlig rätt eller af en fortfarande smädlig egenskap, han må ega att genast låta inställa dess vidare utgifvande, intill dess Kongl.
Page 423 - Öppne man då hr af Leopolds samlade skrifter. Det är ej möjligt att med större virtuositet blotta en ödemark i sitt inre, eller med djerfvare öfvermod skryta öfver sin brist på ursprunglighet, känsla och bildning.
Page 38 - ... viga och jorda. Men nu lofvas oss lag och rätt och gudstjänst och annat på bästa sätt, som vi hörde Daniel orda . . . Ja, honom känna vi nog igen och veta, han är de fattiges vän, en slik en som aldrig ljuger. I Alfdaln förårs midsommardag jag hörden jag, och prest han är, så det duger! Och vill han ärligt i borgen gå, att vi skola få så godt, som han nyss det sade, mig synes det bästa för litet hvar att gifva ock ärligt ett ja till svar på hvad han oss förelade.
Page 108 - Må således hoppet om denna efterlängtade tidepunkt mildra vår rättmätiga sorg öfver samtidens förluster och den heliga eld aldrig slockna i våra bröst, som en dag skall föra befrielsen till det ädla Finland och hämnden till dess förtryckare
Page 422 - Litteraturtidningen och å mina vägnar varna honom för en fortsättning af sådana högät obehöriga personliga förolämpanden, som in:o 41 och 44 på flera ställen förekomma, så framt han vill förvänta sig att framdeles åtnjuta det skydd, som lagen ej förnekar granskaren, ehvad än dess system må vara, men som libellisten hvarken kan eller bör påräkna.
Page 42 - Guds fred, go' vänner, Guds fred och god dag I alla af Särna bygdelag, som möten mig här i godt behag, stor fröjd det månde mig vålla . . . men stigen nu in med andäktigt sinn', att gudstjänst vi måge hålla! Snart fans i kapellet ej tom en plats, där i helgdagspälsar och bästa stats i from förbidan de sutto på karl- och på kvinfolksidan.
Page 156 - ... med de väldige ha dina fäder tvistat, men nu går solen upp i länder som du mistat. O Finland, trohets hem! O borg som Ehrnsvärd byggt! Nyss lik en blodig sköld från statens hjärta ryckt! En tron står opp ur kärr vars namn vi knappast vetat, och kungar böja knä där våra hjordar betat. Farväl, du Sveas värn, farväl, du hjältars land! Se, Bottnens bölja för vår gråt intill din strand. — Välan, en högre makt nationers öden väger. Gråt, Svea, vad du mist; men skydda vad...
Page 44 - ... altarringen, anammade ödmjukt de heliga tingen. Det var dem, som lyste en himmelsk glans öfver altarekorsets törnekrans, som droppade Frälsarens blod från hans dödssargade änne i kalken . . . Och när alla fått sitt beskärda mått, det gälde äktenskapsbalken. För fyra hjonelag höjdes pell, och oförtruten herr Daniel dem vigde samman till äkta makar i nöd och i gamman; han önskade himmelens bästa frid dem måtte beskäras för allan tid i helgehvila och hvardagsid; han önskade...

Bibliographic information