Svenska bibliotek och ex-libris, Volume 1

Front Cover
Förlagsaktiebolaget Iduna, 1889 - Book collectors - 748 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 213 - VJamle munken putsar lampan, styrker sig ur fyllda kannan. Han kan pränta, han kan dricka fullt så väl som någon annan, för det ena kära värfvet har han ej det andra glömt: fyllt har gubben mången kodex, flere bägare han tömt. Se, nu textar han så flitigt med en gulnad bok framför sig, tryggt utöfver pergamentet konstförfarna handen rör sig, och af barnslig glädje lyser, då han ser sitt vackra pränt, gubbens panna, själf ett åldradt skrynkligt gulnadt pergament.
Page 214 - LE NOUVEAU GULLIVER, OU VOYAGE DE JEAN GULLIVER, FILS DU CAPITAINE GULLIVER, TRADUIT D'UN MANUSCRIT ANGLOIS / Deslonlames.
Page 349 - En besynnerlig man, samlade taflor, utan att känna deras merit, böcker utan att veta deras innehåll, gaf sig en air af förmögenhet och dog insolvable, var magnifik och osnygg, talte nästan aldrig annat än frimureri, och lefde de sista åren uti yttersta crapule.
Page 193 - ACCESSION 1856— 18«2. lliitoriika liandl. 4 Del 22 Vid 36:e delen af Handlingar rörande Skandinaviens, historia finnes fogad en förteckning öfver nämnda arkivs pergaments-handlingar vid slutet af år 1854, till antalet 506. Under de åtta år. som derefter förflutit, har arkivet vunnit en tillväxt af ytterligare 133 permebref, af hvilka 23 från 1300-talet, 3 från 1400-talet (ett dock i en yngre vidimation), 17 från 1500-talet, 66 från 1600-talet, och 24 från 1700-tulet.
Page 213 - ... har gubben mången kodex, flere bägare han tömt. Se, nu textar han så flitigt med en gulnad bok framför sig, tryggt utöfver pergamentet konstförfarna handen rör sig, och af barnslig glädje lyser, då han ser sitt vackra pränt, gubbens panna, själf ett åldradt skrynkligt gulnadt pergament. Hvad han skrifver, hvilka tankar, bryr den gamle icke mycket ; riktig afskrift och siratlig är för honom hufvudstycket. Åt hvar kapital, som lyckats, ler han glad och hämtar kraft till ett »vidare...
Page 300 - Roms klassiska författare, den äldre och nyare historien, rättslära och statskonst, naturvetenskap, fornforskning och myntkunskap, byggnadskonst, mâlning, bildhuggeri och grafstickelns skapelser, de berömdaste mönster i engelsk, italiensk, fransk, tysk, dansk och svensk vitterhet, äldre och nyare rön i handel och sjöfart, akerbruk, bergverk och handaslöjder.
Page 420 - Nestius tryckeri utkom 1828, 424 sid. 8:0 med följande titel: >Förteckning uppå framl. Öfver-Inspectoren Daniel Georg Neschers efterlemnade Samling af Manuscripter, Böcker, Chartor och Estamper, som kommer att genom Auction försäljas i Stockholm 1828.
Page 202 - Arrival of the Marquis of Douglas, and his Illustrious Bride, Her Highness the Princess Marie of Baden, at Hamilton Palace, Sept. 14th, 1843, impl. folio, 5 Views of the Palace, and rejcicings, India proofs, clnth fois, (only 30 copies printed, not for sale), £1.
Page 279 - Jfr interfolierat ex. av aukt.-katalogcn (UUB : N 75). blivit på ett mindre smickrande sätt karaktäriserad. Om Cronstedt säger Benzelstierna : »Han har varit så gracieux och förklarat, att dem jag nödvändigt behöfver til publict behof, vill han låta fara, och understundom brukar jag med så mycket skyldigare deference samma begifvenhet tilbaka. Han har ock yttrat sig på samma sätt om dem som min Bror åstundar.

Bibliographic information