Svetovna kriza in Slovenci: kako jo preživeti?

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2008 - 211 strani
 

Vsebina

Predgovor
11
kriZna situaCija in napoved nadaljnjega poslabšanja
19
Stanje slovenskega gospodarstva in napoved
28
Zakaj raZlični odgovori na ekonomska vprašanja
35
Značilnosti in problemi ekonomske znanosti
43
Ekonomska znanost v sistemu znanosti
55
spor med fiskalisti in monetaristi
65
SVETOVNA KRIZA
84
ekonomija kriZe
124
učinek kriZe na slovenijo ranljivost slovenskega finančnega
137
lastništvo gospodarskih in finančnih enot v času krize
144
kako ukrepativ praksi
151
bankah zavarovalnicah
158
Podjetja realnega sektorja
166
Zasebnik
172
Vloga vladnih in finančnih avtoritet pri ključnih odločitvah v krizi
186

Kako je prišlo do finančne krize v ZDa?
92
razširitev finančne krize po državah regijah in celinah
95
raZlaga temeljnih vZrokov kriZe
102
različni učinki recesije po različnih gospodarskih sektorjih
108
Pravilno zaporedje reševalnih ukrepov
117
Postopki srečanja svetovnih politikov v boju s finančno krizo
198
sinteZa predlaganih rešitev svetovne kriZe in kritični pogled
204
Seznam kratic
211
Avtorske pravice

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki