Synopsis praxeos civilis: maniere van procederen in dese provincien Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslandt belangende civile saken : ghetrouwelijck ende met neersticheyt by een vergadert uyt alle ordinancien, privilegien, instructien, missiven, acten, apostillen [et]c. tot dien eynde inde hondert Jaren herwaerts by de Hooge Overicheyt of van wegen der selver uytghegheven : alles met de civile ende canonijcke rechten, mitsgaders der rechts-gheleerden soo nieuwe als oude meeningen bevestiget

Front Cover
By de weduwe ende erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobssz van Wouw, ordinaris druckers vande Ed. Mo. Heeren Staten, 1631 - Civil procedure - 585 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information