Syntomata rhetorices, nunc primum studio Lucae Fruterii in lucem edita

Front Cover
Christophorus Plantinus, 1584 - 27 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

άε αει αιιι αιιοιια αιιτ αιιτε αιιτειιι Αιιτοιιιο αό αΡιιό αυιι αυτ ΒΕ Βιιε Βοιια Βτειιιτετ Γιιιιτ δειτε δοκτιιιε εε είΈ ειιι ειιιε ειιιιι ειιιοό ειο ειπε είτ ἐκ εκεεόιτ εμε εοι εοιιιιεττετε εΠ εΠε επι Επο ετιαιιι ετιιιιιιιιε ετιιιιτ ετιτ ιεετο ιιαΒοατ ιιαιιι ιιαμε ιιατιιτα ιιεε ιιι ιιιειιοτ ιιιι ιιιιιε ιιιιιειιιειιόι ιιιιιιιιε ιιιιιιιιειιε ιιιιιιτα ιιιιιιτεε ιιιιΠιιε ιιιοιιιτ ιιιτετ ιιο ιιοΒιε ιιοε ιιοι ιιοιι ιιοιιιιιιιιιιι ιιοτα ιιω ιοειιε ιΠο Ιτειιι κι Μα Μι Μιιοιιε ΜΜΜ Μπα Μπι νατειιο νει νετ νετΒιε νετὸ νι νιιι νιιιιιεταιιιτ νιιιιιιι νιόετι νιόετοτιιτ νοε νοιιιιτ ντ Μετο ντ Πετε ντ Ρτο όε όεΒετε οιια οιιε οιιι οιιιό οιιο οιιοό οιιτε οκ όο οόιο οοόειιι ιοεο Οτατοτ οώοω Παι Παω Πε πι Πιιιτ πιο πιω Πο ποι Πτ πτο πω πωπω Ρετ Ρετιειιιι Ριιιτα Ριιιτεε Ριιιτιιιιιιιιι Ρο Ροίτ ΡοΠιόετε Ρτιιιε ΡτιιιειΡιιε Ρω ταιιιειι τεε τιιιι τιιτ τιοτιιιιι τοτο ττεε Φωτ Ωω

Bibliographic information