Századok, Volume 23

Front Cover
Akadémiai Kiadó, 1889 - Hungary
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 452 - Mint leszünk, hogy leszünk eztán, azt hadjuk az Isten akaratjára: - ő hozott bennünket ide, ő is viseli gondunkat. Akik mivelünk rosszat akartak tenni, azoknak rossz szándékjokot az Isten jovunkra fordította: mert noha még nem üsmerem a várost, se körül való helyeit, de azt elmondhatom, hogy hálaadással tartozunk Istennek ide való hozásáért; mert sokkal tágasabban vagyunk szállva, mint abban a nyomorult Jénikőben.
Page 413 - Ezüst hüvelyű kardjuk, tőrük és handzsárjuk széles ezüst övről függött alá. Csizmáikon, melyeknek magyar divat szerint még száraik is ezüsttel voltak kivarrva, ezüst sarkantyút viseltek. A lovak gazdag, bár durván dolgozott, ezüst szerszámokkal voltak ellátva. Sok szép török, magyar és oláh lovat lehetett látni. A felsoroltakon kívül, kik a leirt rendben jöttek, még sokan voltak.
Page 408 - Igen» volt a válasz. Azután a királynéhoz fordult: "Felséged akar-e az itt jelenlevő király ő felségének törvényes hitvese lenni, a római egyház rendelése szerint?» «Akarok" volt válasza. Mire a főpap áldását adta a fejedelmi párra. Ulászló pedig megújította kérelmét, hogy "bizonyos akadály elhárításáig » a történtek maradjanak titokban. És elbúcsúzván, palotájába tért vissza.* Beatrix a magyar király törvényes hitvesének tarthatta magát, és ki volt...
Page 453 - A' bizonyos, hogy suhult a fejedelemnek jobb lakóhelyt nem adhattak volna. Akármely felé menjen az ember, mindenütt a szép mező. De nem puszta mező, mivel itt mindenütt a földet jól megmívelik, a faluk mellett lévő mezők nem puszták, és ennek a városnak a földje olyan mívelt, valamint egy jól megmívelt kert. Kivált mostanában gyönyörűséggel nézi az ember itt a szántóföldeket és szőlőket és a sok veteményes kertet.
Page 453 - Gyapotat pedig sehol annyit nem vetnek, mint itt, és a gyapotból való kereskedés itt igen nagy. Torda vármegyében, gondolom, hogy megteremne, de a mi kokány földünkön elegendő melege nem volna.
Page 415 - Tamás bíbornokhoz in- oklevele, A sietségben és zavarban, mit a haszonlesők tábora kizsákmányolt, a nagyértékű hagyaték valóságosan prédára bocsáttatott. Az ezüst asztali készlet sorsáról a ferrarai herczegnek, Budán levő ügyviselője így tesz jelentést. «Három napon keresztül az ezüst edényeket úgy hurczolták össze-vissza, mintha cserépből lettek volna. Némelyek szerint összes súlyok 300 mázsát tett ki. Egyik aranyműves állította, hogy 100 mázsánál...
Page 415 - Egyik aranyműves, többi között, jó mester kezeire valló domborművekkel díszített edényeket vett, márkánként 7 forintért; pedig ő maga esküvel erősíti, hogy 14 forinton alul nem készíthetné. Van a ki 70 forintért vett egy kupát és néhány nap alatt 30 forintot nyert rajta. Találkoztak urak, kik zsidók által magok számára sokat vásároltattak össze, így elvesztegették azt a kincset, melyet elhunyt birtokosa annyira féltékenyen őrizett; pedig ha maga idején helyes...
Page 415 - ... pedig ő maga esküvel erősíti, hogy 14 forinton alul nem készíthetné. Van a ki 70 forintért vett egy kupát és néhány nap alatt 30 forintot nyert rajta. Találkoztak urak, kik zsidók által magok számára sokat vásároltattak össze, így elvesztegették azt a kincset, melyet elhunyt birtokosa annyira féltékenyen őrizett; pedig ha maga idején helyes módon értékesítik, elegendő lett volna arra, hogy a belőle befolyó pénzösszeggel a török támadást föltartóztassák*.*...
Page 415 - ... ferrarai herczegnek, Budán levő ügyviselője így tesz jelentést. «Három napon keresztül az ezüst edényeket úgy hurczolták össze-vissza, mintha cserépből lettek volna. Némelyek szerint összes súlyok 300 mázsát tett ki. Egyik aranyműves állította, hogy 100 mázsánál minden esetre több volt. Látni lehetett szarvas-, szárny- és szarv-idomú asztaldíszeket, roppant nagyságú edényeket, melyek császári udvartartáshoz is illendők lettek volna. A tiszta ezüstöt 7...
Page 407 - ... profanálásától sem riadván vissza. A király értésére adta a királynénak, hogy kész megkötni a házasságot, de fontos okok követelik, hogy a szertartás titokban hajtassék végre. Beatrix örömteljes elragadtatásában a fölött, hogy czélt ér, nem vette észre a kelepczét.

Bibliographic information