Széchényi István gróf és kora, Volume 1

Front Cover
Emich Gusztáv, 1868 - Hungary - 343 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 224 - Ön mit fog érezni, ha csakugyan mégis ecsetem rajza igaznak fogna mutatkozni, és Ön, ki már annyiszor kiábrándult — s erre untig...
Page 132 - Hírlap szerkesztőjéről sokan azt hiszik: legjobb akarattal sem tudna többé ((engesztelő és csendes reformatioi szellemben írni, oly annyira volna forradalmi anyaggal saturálva; mikép ez már nedv s vérébe ment volna át.» És ez könnyen meglehet. Én azonban nem tudom, nem akarom hinni. Miszerint azon kéréssel végzem is be e...
Page 126 - S valamint akkor mondám, s erről ítéljen a jövő kor, álomkórságban dermedez nemzetünk, de még van idő a felébredésre, sok azonban többé nincs : úgy most megint azt mondom, bár hallanák, kiknek anyaföldünk drága, zavarnak vezéreltetik a nemzet ; de van még idő a...
Page 49 - Ezek következésében tanácsom semmi egyéb, hanem hogy "Hazánkban mindenkinek vagy legalább a' lehető legnagyobb résznek gyomra, feje és erszénye ne legyen üres — sőt hogy kiki magának több 's több életjavakat 's kellemeket szerezni iparkodjon — de azokat fáradozása után minden hihetőséggel el is érhesse 's azokat elérvén bátorságban bírhassa is.
Page 270 - De hogy akár ez, akár más miniszterium megmenthesse : a nemzetnek erőt kell teremtenie. Azért minden balmagyarázatok kikerülése végett, egyenesen, ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy midőn ezt kérem, adja meg a képviselő ház a 200,000 főnyi katonát s az erre szükséges pénzerőt, E szavak után csönd állott be.
Page 136 - Kész vagyok arány lagosan minden köz terhekben részt venni. S értsük egymást ; nem bizonyos terhekben egyedül, mint például a házi pénztár viselésében, hanem kivétel nélkül minden lehető terhekben, s nem szabad ajánlkozásként egyedül, de törvényes kötelességileg ; s mi több, a...
Page 316 - Hogy kormányunk mostani rendszere a magyar nemzetiség igényetvel és érdekeivel szemközt áll, azt a legvakabb is észreveheti. Nemzetiségünk nekünk magyaroknak pedig becsesb, mint a föld bármily kincse, sőt. életünk.
Page 291 - Az étvágy már rég elhagyá. Folyó hó 4-én kijelentém a grófnak, hogyha egészségét visszanyerni kívánja, innen tüstént távoznia kell ; hogy gyógyulásának mulhatlan feltétele mennél távolabb menni a fővárostól, hol minden szó, minden találkozás csak nagyobb zavarba hozza elhangult lelki tehetségeit ; de a gróf nem vala hajlandó az üdvös tanács elfogadására. Nem akarta hinni, hogy beteg. Az ingerültség pirjával festett arczot mutató tükör folytonos csalódásban...
Page 49 - Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre ; nincs annyi gondom tudni, valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idővel mik lehetünk ,s mik leendünk.
Page 8 - Oh mily sokszor látám még mint gyenge fiú szegény atyámat búba merülve, s már akkor villant lelkemen keresztül, hogy magasbnak, valami sokkal nagyobb érdekűnek kell hatni rá, mint családi vagy házéleti bajok keserűségeinek.

Bibliographic information