Týmová spolupráce a hodnocení lidí

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 120
Manažeři a vedoucí týmů v knize naleznou praktické návody, jak postupovat při sestavování a vedení týmů a podpoře týmové spolupráce. Uznávaný lektor a poradce věnuje pozornost i osobnostem a působení lídrů týmů a společností a předpokladům, jež musí lídr splňovat, aby byl úspěšný. A protože jedním z klíčových aspektů rozhodujících o tom, zda lidé budou spolupracovat, je způsob, jakým jsou za svou práci pro firmy a instituce hodnoceni, obsahuje knížka i stručný přehled této tématiky, včetně návodů pro zadávání úkolů a vedení hodnotících rozhovorů. Kniha vychází ze zkušeností autora s podporu spolupráce ve firmách, institucích a týmech, ale i v rodinách a obcích. Výklad je podporován množstvím příkladů a obrázků.
 

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
5
Oddíl 2
6
Oddíl 3
9
Oddíl 4
18
Oddíl 5
74
Oddíl 6
78
Oddíl 7
90
Oddíl 8
111
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje