Tỏ̂ng tập văn học Việt Nam: trọn bộ 42 tập có chỉnh lư và bỏ̂ sung, Tập 15

B́a trước
Nhà xuá̂t bản Khoa học xă hội, 2000
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Selected works of Vietnamese authors from the 10th century to 1945.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

VŨ DUY THANH
18
PHẠM THẬN DUẬT
26
BÙI VĂN DỊ
28
VŨ HỮU LỢI
31
TRẦN THIỆN CHÍNH
39
LÊ KHẮC CẨN
43
MIÊN THẨM
493
MAI
547
NGUYỄN TRỌNG TR̀
873
VŨ CÔNG TỰ
895
Tiểu sử
941
Hịch của Nguyễn Tri Phương kêu gọi giáo dân và Hoa
951
Cẩn và Phạm Thanh
960
Điếu Nguyễn Trung Trực Viếng Nguyễn Trung Trực
975
Dương sự thủy mạt Trích
999
Tán Phùng Văn Nhuận Khen Phùng Văn Nhuận
1002

HUỆ PHỐ
555
ĐĂNG HUY TRỨ
569
PHẠM VĂN NGHỊ
619
HOÀNG DIỆU
665
Tiểu sử
685
HOÀNG VĂN H̉E
691
TRẦN VĂN
699
ĐỖ HUY LIÊU
707
LÊ QUẢ DỤC
723
HOÀNG VĂN TUẤN
731
Tờ tấu của Văn thân bốn tỉnh vùng Nghệ An Phụ chép
1009
Phú kể lại việc giặc Pháp đánh Bắc Kỳ lần đầu Phạm
1027
Về Vũ Duy Thanh 3 câu đối viếng
1037
Tam Đăng Hoàng giáp hạ thọ Mừng thọ Hoàng giáp
1044
Hà thành chính khí ca
1051
Hà thành thất thủ ca Trích
1057
Vịnh Hoàng Diệu
1063
Vịnh quan Tuần
1069
Thuật hoài nhị thủ Tả nỗi ḷng 2 bài
1089

Thông tin thư mục