Tankred Wýwoda Apulský, Aneb: Láska a přátelstwo: Weliká činohra w pěti gednájch

Přední strana obálky
Kraméryusowým nákladem, 1800 - Počet stran: 68
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje