Tata upacara dan wicara: pengantin gaya Yogyakarta

Front Cover
Kanisius, 2006 - Javanese (Indonesian people) - 301 pages
0 Reviews
Javanese marriage customs and rites according to Yogyakarta ceremonies.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

PENDAHULUAN
17
Lestarining budaya gumantung trahing Jawa
22
NONTONI LAMARAN ASOK TUKON
27
Samekta bangkit ngentasi karya
29
Suruh ayu gedhang ayu lambang kasetyan tuhu
44
Tali asih nggenya arsa nambut besan
56
Wedharing gati wahyaning pangesthi
60
Cethik geni awal pangalahing baga
72
MIDODARENI
123
IJAB DAN PANGGIH PENGANTIN
181
palakrama
184
sakehing rubeda
194
Pecah nalar pecah pikir wiji dadi
204
Mangayubagya praptaning besan
210
PAWIWAHAN PENGANTIN
215
Sawega murwakani adicara
219

Pasang tarub
78
Tetungguling pisang kinarya pralambang
81
Sekul tumpeng jajan pasar rezeki gampang lan mayar
90
SENGKERAN SIRAMAN DAN UPACARA NGERIK
95
Sasana matirta kang endah rinengga ing puspa
100
Ubarampe jamas pasiraman
103
Susila anaraga matur marang yayah miwah rena
106
Ngabekti akarya trenyuhing ati
107
Manunggaling tirta pratandha manunggaling kulawarga
108
Tirta perwitasari aji syarat sesuci kaasta mring duta saraya
109
Ngracik tirta perwitasari kinarya sesuci sarira rukmi
114
Ginanthagantha mrih sulistya
120
Bagus sulistya ruruh anaraga
225
Sawega mundhi sabdatama
233
PAHARGYAN ATAU RESEPSI PENGANTIN
235
Sulistya ing warni mutyara ing budi
241
Widada kang sinedya pinuji kadang
251
BOYONG PENGANTIN
257
Binayangbayang risang penganten
259
ACARAACARA KHUSUS
273
Wicara Tumplak Punjen
279
GLOSARIUM
289
INDEKS
296
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information