Teateroriginal och typer från skilda scener

Front Cover
Svithiod, 1900 - Actors - 189 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 63 - Bocks lärometod bestod framförallt i vården om vårt klangrika, härliga språk, hvilket hon ville skulle göra sig fullt gällande såväl i det stora skådespelet som ock i operan, och ifrån henne kan man säga härstammar denna säkra diktion, som i alla hennes elevers prestationer gjorde sig gällande...
Page 126 - I stället för att få roller fick Grip roa sig med att vara statist, att i kostympjäser framställa unga, vackra riddare, som skulle se prydliga ut, men icke hade ett ord att säga.
Page 66 - Sedermera kunde det hända, när aftonen sänkte sig och stjärnorna blänkte på himlahvalfvet, att eleverna inbjödos till en enkel "zwyck" i den lilla villan, där den guldfärgade punschen glänste i remmaren och franska romanser sjöngos till pianots toner med Bertas sonora stämma.
Page 52 - Boberg kuggades ibland, i synnerhet af Julius Hodell, som ofta infann sig och tjänstgjorde i första akten, men sedan smet från de öfriga, men fick lika fullt sina tjänstgöringspängar. "Man kan icke ständigt hålla reda på alla — sade Boberg — när man skall fösa in boskapen.
Page 43 - På hafvets botten", som gick sommaren 1877, slog till följd af sin präktiga utstyrsel väl an, men till följd af det ytterst svaga spelet förlorade publiken snart smaken och salongen blef allt glesare besatt.
Page 58 - Men därtill inskränkte sig också hans gåfvor, ty på hufvudets vägnar var han styfmoderligt utrustad, och han blef innan kort en lämplig driftkuku inom teatern och för öfrigt bland alla dem, som kände honom.

Bibliographic information