Technology Transfer in Developing Countries 2000 - Automation in Infrastructure Creation

Pirmais vāks
I.K. Craig, F.R. Camisani-Calzolari
Elsevier Science, 2001. gada 25. jūn. - 283 lappuses
This Proceedings contains the papers presented at the IFAC Conference on "Technology Transfer in Developing Countries - Automation in Infrastructure Creation" held in Pretoria, South Africa, on 5-7 July 2000. With its focus on developing countries, this is the first publication of its kind. Particular emphasis is put on the application and adaptation of first world automation technologies to developing countries in the following areas: power systems; telecommunications systems; transportation systems; water supply and purification. In addition, papers on technology transfer in developing countries, control education, and measurement and control applications are presented. Included in this proceedings are a keynote address, 4 plenary papers, and 40 regular papers.


No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

The Social Design of Technology Transfer into the Sustainable Development Domain
1
Challenges of Creating and Maintaining Power Infrastructure in a Developing Country such as Zimbabwe
9
F MUPOTSA
15
Autortiesības

37 citas sadaļas nav parādītas.

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija