ถอดรหัสกลุ่มทุนผูกขาดธนาคารพาณิชย์ไทย

Front Cover

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

๑๐ ๑๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๘ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔๗๕ ๒๔๘๒ ๒๔๘๓ ๒๔๘๔ ๒๔๘๘ ๒๔๙๐ ๒๔๙๑ ๒๕ ๒๕๐๐ ๒๕๑๖ ๒๕๒๐ ๒๕๒๑ ๒๕๒๒ ๒๕๒๖ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕ ๘ ๘ ๆ ๘๐ ๘ ๑ ๘ ๑๔ ๘ ๑ ๘ ๘ ๕ ๘ ๘ ๙๙ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ กล่าวคือ การ การถือหุ้น กิตติขจร ของ คือ จ้ะ จำกัด เช่น ซึ่ง โดย ตารางที่ ตุลาคม ตุลาคม พ.ศ เตชะไพบูลย์ ที่ ทุน ธนะรัชต์ ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแหลมทอง ธันวาคม ใน ในปี พ.ศ บริษัท บริษัทเงินทุนฯ บริษัทจำกัด บัวเล็ก บาท บุลกุล บุลสุข ประเทศไทย ประธานกรรมการ ปี ปี พ.ศ เป็นต้น พนมยงค์ พฤศจิกายน พฤษภาคม พิบูลสงคราม พิพัฒน์เสรีธรรม พิริยะรังสรรค์ มิถุนายน พ.ศ รวม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รายรับ ของกลุ่ม กลุ่มอื่น ล่าชำ และ และบริษัทในเครือ ว่า เศรษฐกิจ ส้ สั สังศิต สุนัย โสภณพนิช หน้า หรือ หวั่งหลี หุ้น อาทิเช่น อุตสาหกรรม Elite

Bibliographic information