Thương mại điện tử

B́a trước
Thông tin và truyền thông, 2011
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Tổng quan về công nghệ thông tin và nền kinh tế mới, thương mại và thương mại điện tử, an toàn và hiểm hoạ trong giao dịch điện tử, mă hoá và giải mă, thanh toán điện tử, thực hiện thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Nêu thực trạng và triển vọng phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục