The Book of Lord Shang

כריכה קדמית
A. Probsthain, 1928 - 346 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

SHANG YANG IN HISTORY
1
SHANG YANG AS SOCIAL REFORMER
41
THE BOOK OF LORD SHANG AND THE SCHOOL
66

23 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי