The History Of England, From The Revolution To The Death Of Georg The Second: (Designed as a Continuation of Mr. Hume's History) In Five Volumes, Svazek 1

Přední strana obálky
T. Cadell, In The Strand, 1790 - Počet stran: 515
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje