The Roman Missal in Latin and English According to the Latest Roman Edition: Compiled for the Use of All English-speaking Countries, Tom 51;Tom 352

Przednia okładka
P.J. Kennedy and Sons, 1921 - 1328

Z wnętrza książki

Spis treści

St Raphael
24
Our Lady of Guadaloupe
St Rita of Cassia

Nie pokazano 4 innych sekcji

Informacje bibliograficzne