The Spectator: ...

Přední strana obálky
Joseph Addison, Sir Richard Steele
J. and R. Tonson, 1767
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje