“The” Spectator ...

Přední strana obálky
J. Wood, 1761
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje