The Works of Horace

Przednia okładka
T. Carnan, 1780

Informacje bibliograficzne