Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water

Voorkant
Eburon Uitgeverij B.V., 2010 - 172 pagina's
De richtlijn vraagt onder meer om een (internationale) stroomgebiedbenadering, actieve betrokkenheid van belanghebbenden, het terugwinnen van kosten voor waterdiensten en stelt ecologische en chemische kwaliteitsdoelen voor alle Europese oppervlakte- en grondwateren centraal.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

afstemming ambitieniveau ambities ambivalenties analyses Aquo-standaard Arend Artikel beheer belang belanghebbenden belangrijke beleid besluitvorming bestuurlijke betrokken bijvoorbeeld Broekhans burgers convergerende planning doelen doelstellingen dubbele kolommenstructuur ecologie economische analyse effecten essay Europese Commissie Europese Kaderrichtlijn Water eutrofiŽring evaluatie fosfaat goed grensoverschrijdende H.F.M.W. van Rijswick Haas Havekes Heuvelhof implementatie implementatieproces informatie Informatiehuis Water institutionele instrumenten Integraal Waterbeleid integratie internationale Keessen klimaatverandering koppeling kosten landbouw lidstaten lokale maatregelen maatschappelijke partijen maken milieu milieudoelstellingen Ministerie van Verkeer mogelijk nationale natuur natuurlijke hulpbron Nederland niveau nodig normen ontkoppelen onze oppervlaktewater organisaties participanten plannen politiek pragmatisch praktijk proces provincies publieke participatie Radboud Universiteit Nijmegen regionale resultaatsverplichting ruimtelijke ordening samenwerking Schildpad SGBPs STOWA stroomgebiedbeheer stroomgebiedbeheerplannen stroomgebiedbenadering stroomgebiedcomitťs stroomgebieden Technische Universiteit Delft uitvoering Universiteit Utrecht verantwoordelijk Verkeer en Waterstaat verplicht verschillende Vlaamse Vlaanderen vooral Water Framework Directive waterbeheer waterbeheerders waterbeleid waterdiensten waterkwaliteit waterkwaliteitsbeheer waterlichamen waterpartners waterplannen waterrecht waterschap Brabantse Delta waterschappen watersector watersystemen Waterwet zoals zowel

Bibliografische gegevens