Tih spomin vsem žrtvam boja: Diferenciacija in interference v slovenskem pesnjenju med drugo svetovno vojno 1941–1945

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2016 - 360 strani

Monografija Iz kaosa kozmos in prvi dve knjigi iz zbirke Poezija konteksta so posvečene pesnjenju v okviru slovenskega  odporniškega gibanja in z njim povezane revolucije v drugi svetovni vojni 1941–1945. Drugi dve zajemata pesnjenje slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko v drugi svetovni vojni od 1941 do 1945 in pesnjenje Slovencev od italijanske zasedbe slovenskega ozemlja po rapalski pogodbi leta 1920 in slovenskih mobilizirancev v italijansko vojsko v drugi svetovni vojni 1941–1943.Tukajšnja peta knjiga obravnava pesnjenje v okviru različnih skupin, ki se niso strinjale z Osvobodilno fronto in so delovale mimo nje ali proti njej. Uvodoma nakazuje stičišča med obema medvojnima taboroma. Navedeni primeri snovnega prevzemanja so kljub deklarativnemu raz-ločevanju in najhujšemu nasprotovanju njihovih nosilcev dokaz, da so bile vojna resničnost in usode posameznikov v njej veliko bolj življenjsko prepletene in povezane, kot se to dá dojeti iz dnevnih parol in enostranskih izjav.

 

Vsebina

SPREMNA BESEDA
7
UVODNE PRIMERJAVE
15
NAGOVARJAJOČE VRSTE DOMOBRANSKEGA PESNJENJA
47
IZ MOTIVIKE DOMOBRANSKEGA PESNJENJA
77
PRIMERJAVA KARAKTERISTIČNE MOTIVIKE Z OBEH STRANI
101
KARAKTERISTIČNI AVTORJI
193
BRATOMORNA VOJNA V SLOVENSKI LITERATURI
275
SKLEP
347
RAZČLENJENO KAZALO
353
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki