Tipni indeks slovenskih pravljic. Živalske pravljice in basni

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2015 - 461 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Knjiga je prva iz obsežnega opusa sistemizacije slovenskih ljudskih pravljic po vzoru zadnje dopolnjene izdaje Mednarodnega tipnega indeksa pravljic (H.-J. Uther, The Types of International Folktales 2004). Zaobjema slovenske živalske pravljice in basni, ki so uvrščene med prvih 299 številk mednarodnega klasifikacijskega sistema. Prinaša doslej težko dostopno in arhaično mednarodno primerljivo gradivo, ki je tukaj prvič objavljeno v celoviti in sistematični obliki. S prenosom sodobnih znanstvenih dosežkov na slovensko raziskovalno področje, spremnimi študijami in komentarji ter aplikacijo mednarodnega klasifikacijskega sistema pri razvrščanju gradiva delo olajšuje nadaljnji razvoj vede, hkrati pa vključuje slovensko pripovedno izročilo v širši mednarodni kontekst. Posameznim tipom pravljic so dodani primeri pravljic, kar približuje knjigo tudi širši javnosti.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This book (‘Type Index of Slovenian Folktales – Animal Tales and Fables’) is the first of the comprehensive body of systematization of Slovenian folktales along the lines of the latest, revised edition of the Types of International Folk Tales by Hans-Jörg Uther (2004). It includes Slovenian animal tales and fables that have been listed among the first 299 numbers of the international classification system. It contains archaic, internationally comparable material which was previously difficult to access and is now published for the first time in a comprehensive and systematic form. With the transfer of the latest scientific results to the Slovenian research sphere; additional studies and comments; and the application of the international classification system for the classification of material it greatly facilitates further development of the discipline while simultaneously including the Slovenian narrative tradition in a broader international context. Since each folktale type includes examples of folktales the book will also attract the attention of the general public.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki