Translaet. Alsoo de generale schurssinghe van wapenen gheconvenieert ... den 8 meye ... tusschen de twee croonen daer-inne begrepen ... maer en is gesloten gheweest voor twee maenden; ende den tyt aenstaende is, binnen de welcken de voorseyde schurssinghé ... comt te eyndighen, de volmachtigde van haere majesteyten catholycke, ende alder-christenlyckste ... sal worden ... gheaccordeert dat de ... schurssinghe van wapenen ende ophoudinghe van ... vyandtschap sal ghecontinueert ... werden sonder eenighe limitatie van tyde, enz

Front Cover
Wed. ende d'hoirs van Jan van den Kerchove, 1659 - 12 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information