Traumatologie orofaciální oblasti

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 177
Zcela přepracované, doplněné a aktualizované vydání této velmi úspěšné publikace, která je určena zejména jako učební text pro studující medicíny. Kromě studentů magisterských i bakalářských programů medicíny v ní najdou poučení a cenné informace také odborníci, kteří ve své praxi přicházejí do styku s poraněními v anatomické oblasti ústní dutiny, hlavy a obličeje, včetně praktických a zubních lékařů. Text je doplněn řadou schematických nákresů, které slouží k dobrému pochopení textu, přehlednými tabulkami a obrazovou přílohou v barevném provedení (56 barevných fotografií a 79 perokreseb). Autor – přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze je známý odborník a pedagog. Je členem mnoha odborných společností u nás i v zahraničí. Jako dlouholetý a uznávaný vysokoškolský učitel prošel i mnoha akademickými funkcemi. Jako autor se může pochlubit 150 odbornými sděleními a téměř dvaceti monografiemi a učebnicemi, z nichž mnohé získaly odborná ocenění.

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam zkratek
9
Chirurgická anatomie orofaciální soustavy
15
Rozdelení celistních úrazú
23
Obecné zásady první pomoci u oblicejovych úrazü
32
Anestezie pf i osetf ování oblicejovych úrazü
58
Vseobecné komplikace a následky oblicejovych urazu
62
Poranení mëkkych tkání obliceje
81
Urazy zubû
91
Pfehled lécení celistních zlomenin
99
Zlomeniny dolní celisti
118
Zlomeniny strední oblicejové etáze
127
Poranení CNS a pátefe
141
Válecná a stfelná poranení obliceje
157
Literatura
171
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje