Turkish Mythology Dictionary - Multilingual: English – German – Turkish – Azerbaijani – Tatarian – Russian – Ukrainian – Arabic – Persian (Concepts and Meanings)

Ön Kapak
TURKISH MYTHOLOGY DICTIONARY
TURKISCH MYTHOLOGİE WÖRTERBUCH
TÜRK MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ
TÜRK MİFOLOGİYA LÜĞƏTİ / SÖZLÜYÜ
TÖREK MİFOLOGİYA SÜZLEGE   
القاموس الأسطوري التركي
فرهنگ لغت اساطير تركى
تورك آفسانه لغاتي
СЛОВАРЬ ТУРЕЦКОЙ МИФОЛОГИИ
СЛОВНИК ТУРЕЦКОЙ МІФОЛОГІЇ

English – German – Turkish – Azerbaijani – Tatarian – Russian – Ukrainian – Arabic – Persian
Concepts and Meanings

Englisch – Deutsch – Türkisch – Aserbaidschanisch – Tatarisch – Russisch – Ukrainisch – Arabisch – Persisch
Begriffe und Bedeutungen

İngilizce – Almanca – Türkçe – Azerice – Tatarca  – Rusça – Ukraynca – Arapça – Farsça
Kavramlar ve Anlamları

İngiliscə – Almanca – Türkcə – Azəricə –Tatarca – Rusca – Ukraynaca – Ərəbcə –Farsca
Məfhumlar ve Mənaları

İnglizçä – Almança – Törekçä – Äzeriçä – Tatarça – Rusça – Ukrainça – Ğaräpçä – Farsıça
Töşençälär häm Mäğnälär

Английский – Немецкий – Турецкий – Азерский – Татарский –Русский – Украинский – Арабский – Персидский
Концепции и значения

Англійська - Німецька - Турецька - Азерська - Татарська - Російська - Українська - Арабська - Перська
Поняття та значення

الإنجليزية –  الألمانية – التركية – الأذربيجانية – التتارية – الروسية – الأوكراني – العربية – فارسية
الشروط والمعاني

انگليسى – آلمانى – تركى – آذربايجانى – تاتارى – روسى – اوكرانى – عربى – فارسى
مفاهيم و معانى 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

Yazar hakkında

Deniz Karakurt

 

Derived from “Türk Söylence Sözlüğü” by Deniz Karakurt .

 

Kaynakça bilgileri