Turkiye'de milli şef dönemi: 1938-1945 : dönemin iç ve dış politikası üzerine bir araştırma

Ön Kapak
Yurt Yayınevi, 1986 - 573 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

ÖNSÖZ Il
13
ÍNONÜNÜN BAÇVEKlLLlKTEN
28
C CELÂL BAYAR HÜKÜMETl
37

53 diğer bölüm gösterilmiyor

Kaynakça bilgileri