Två gambla Swenske Rijm-Krönikor, Then förre kort, och innehåller Sextijo Twå Swea och Götha Konungar; Förste gång uplagd Åhr 1615. Then andra widlyftigh, och beskrifwer Tiugu Twå Konungars Lefwerne och Bedrifter, Til en Deel tryckt Åhr 1616. Bägge aff Joh. Messnio. Nu på nytt uplagde medh andre Delen aff then widlyftige Rijm-Krönikan. Ther hoos Variæ Lectiones aff andre Codicibus åre tillagde, Argumenta Rerum uthi brådden tilsatte, sampt ett fullkomligit Register öfwer bägge förfärdigat. Item En stoor deel aff the gamble Konungars, Förstars och Herrars Förlijkningar, Föreeningar, Försäkringar, Dagtingan och Förskrifningar, Til Swenke Historien hörande: 1

Front Cover
Wankijff, 1674
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information