Tvůrčí psaní 2, Svazek 2

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 208
Autorka detailně rozebírá a vysvětluje stavbu novely a krůček po krůčku vede čtenáře k jejímu zvládnutí. Podrobně se věnuje problematice děje, budování postav a jejich charakterů, tvorbě dialogů, zvládnutí dramatického konfliktu a mnoha dalším aspektům tvorby dramatu.
 

Vybrané stránky

Obsah

O AUTORCE
8
CO PRO KOHO A JAK VYPRÁVĚT
35
4
65
JAK DOOPRAVDY ZAČÍT
89
DRUHÉ DĚJSTVÍ
114
POSTAVY
139
5
148
DIALOGY
151
6
158
POHRAJTE SIS KONCEM
161
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA RUKOPISE
177
CVIČENÍ NA POVZBUZENÍ FANTAZIE
185
KLÍČ K CVIČENÍM
193
INTERNETOVÉ ODKAZY
201
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje