Učena nevednost Nikolaja Kuzanskega: Kuzanski in konstitucija univerzuma moderne znanosti

Sprednja platnica
Založba ZRC, 2000 - 357 strani
Avtor se v knjigi loteva sistematičnega prikaza in poglobljene analize filozofskega dela Nikolaja Kuzanskega (1400/01–1464), ki ga obravnava predvsem - ne pa izključno - v perspektivi njegove vloge v procesu konstitucije univerzuma moderne znanosti. Z natančno analizo njegovih del, predvsem njegovega temeljnega dela De docta ignorantia (O učeni nevednosti, 1440), skuša izluščiti tiste momente, ki bi v kompleksnem in večplastnem opusu tega »najbolj zagonetnega od velikih nemških filozofov« lahko predstavljali epistemološki prelom s tradicionalno episteme, vendar obenem ne pozablja na dejstvo, da so Kuzančeve drzne kozmološke spekulacije, njegova filozofija matematike itd., trdno zasidrane v njegovem splošnem filozofsko-teološkem projektu.
 

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki