Ugeskrift for retsvæsen, Issue 4

Front Cover
G.E.C. Gad, 1870 - Law
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 265 - Abonnement paa denne Domssamling tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien og koster Kr. 6.00 om Aaret; hvortil kommer Porto, der i Norge udgjør Kr. 0.30 og i Sverige og Danmark Kr. 0.54 om Aaret. Abonnement kan tegnes halvaarvis eller aarlig.
Page 909 - Betaling sker, men iøvrigt bør Parterne for hinandens Tiltale i denne Sag fri at være. — Sagens Omkostninger ophæves. At efterkommes inden 3 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.
Page 539 - Thi kjendes for Ret: Sø- og Handelsrettens Dom bør ved Magt at stande. Processens Omkostninger for Højesteret ophæves. Til Justitskassen betaler Appellanten, Det forenede Dampskibs Selskab, 10 Kroner. 88. Norges Høiesteret, den 15 December 1905. Forsikringsselskabet „Salamandra...
Page 639 - Citanten bør for Indstævntes Tiltale i denne Sag fri at være. Processens Omkostninger for begge Retter ophæves. Til Justitskassen betaler Indstævnte l Rdl.
Page 962 - Dage efter denne Doms lovlige -Forkyndelse under Adfærd efter Loven. Statskassens Ret forbeholdes med Hensyn til. at den omhandlede Bjergningskontrakt af 22de I 1eeember f.
Page 169 - Pedersen, bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. I Henseende til Erstatningen til Skolelærer Sørensen samt Actionens Omkostninger, hvorunder Actor og Defensor for Overretten.
Page 326 - Omstændigheder være at ophæve. Statskassens Ret vil være at forbeholde med Hensyn til, at det ikke af den...
Page 367 - I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde, og idet de Højesteret forelagte nye Oplysninger ikke kunne føre til noget andet Resultat end det i Dommen antagne, vil den efter Indstævntes Paastand være at stadfæste.

Bibliographic information